Ergonomisch werken


Zware materialen op de goede manier dragen

Houd het lichaam rechtop. Houd de rug recht, til het hoofd op en let op waar u loopt. Draag het voorwerp dicht bij het midden van het lichaam. Maak indien mogelijk kleine zijwaartse bewegingen met het voorwerp. Veranderingen van richting moeten plaatsvinden met de voeten.


Instellen van de steellengte

Voor ergonomisch correct wissen waarbij de rug wordt ontzien, is de juiste steellengte doorslaggevend. Exact ingesteld reikt de steel tot de kin.


Vloer stofzuigen

Werk bij het stofzuigen met de benen, niet met de armen. Houd het bovenlichaam rechtop en pak de zuigbuis indien mogelijk met beide handen ter hoogte van de lies vast.


Horizontale vlakken met doek schoonmaken

Ga in spreidstand voor het schoon te maken vlak staan en ondersteun uzelf met een hand. Met de andere maakt u kleine wisbewegingen naar het lichaam toe – de rug moet altijd recht blijven. Verander de stand van de voeten als u van werkrichting wilt wisselen. Wissel indien mogelijk steeds weer van werkhand.